แผนผังการจัดแสดง

บริเวณจัดแสดงชั้น 1

groundfloor1

บริเวณจัดแสดงชั้น 2

secondfloor2